Project Description

Hilton Chongqing


Location: Chongqing, China